Om refleksologi

Refleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er praktisert i behandlingsøyemed. Denne praksisen er i senere tid systematisert, videreutviklet og fremstår i dag som en egen behandlingsform – refleksologi.

Refleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

En refleksolog benytter i hovedsak egne hender og punktstaver til punkt- og massasjeteknikker, ørerefleksologi og bindevevsteknikk.

Refleksologibehandling retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å løse årsaken til problemet. Refleksologi kan benyttes til behandling av skader, sykdom og hverdagsplager.

Ulike deler av kroppen vår, som hud, muskulatur, indre organer osv. står i forbindelse med hverandre via nervesystemet, dvs. de deler nerveutspring. Det er derfor vi ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan påvirke et annet organ i kroppen.

hvorforvirkerrefleksologi

Behandlingen kan ha positiv effekt ved blant annet:

• Fordøyelsesplager
• Muskel- og skjelettplager
• Astma og luftveisplager
• Allergi
• Ufrivillig barnløshet
• Betennelsesproblematikk
• Hudproblemer
• migrene
• stressrelaterte plager
• urinveisplager
• hormonforstyrrelser
• utrensning
• nedsatt immunforsvar
• høyt/lavt blodtrykk
• stoffskifteproblemer
• kolikk
• og mye mer

Dette er en behandlingsmetode som barn tåler godt og det tas hensyn til at behandlingen ikke skal gjøre vondt for barnet.

Du kan lese mer om refleksologi på medika-nova sine hjemmesider .

Dersom du eller noen du kjenner ønsker behandling er det bare å kontakte meg på mobil eller e-post!