Bedriftsavtale

_MG_8686_MG_8291

 

 

 

 

 

Hentet fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt:

I Norge er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettsmerter, -skader og -lidelser årsak til mer en 40 prosent av alle sykmeldinger og 30 prosent av all uførepensjon. Dette sammenfaller med en stadig økende forekomst av muskel- og skjelettplager blant unge voksne.
En viktig faktor for å få ned sykefraværet er forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Det kan være alt fra tilrettelegging av arbeidsutstyr, kurs o.l, men jevnlig forebyggende behandling for å løsne opp i nakke og rygg kan være vel så viktig og riktig for mange.

Jeg tar med meg eget utstyr til din bedrift, du stiller med egnet lokale. Hver behandling varer i 30 minutter, som innebærer massasje av f.eks rygg og nakke samt behandling tilpasset den enkeltes behov.
Bedriften velger selv evt sponsebeløp.

Vennligst ta kontakt for priser.